Historia Kalwarii

 

Wiosną 1628 roku miejscowy proboszcz ks. Wojciech Kęsicki prowadził na Kalwarii inauguracyjną Drogę Krzyżową. Blisko cztero kilometrowa trasa "bolesnych dróżek Męki Pańskiej" wiodła groblami wśród bagien Noteci, od wysokiego brzegu rzeki na Rybitwach po Ludkowską Górę. Początkowo stacje kalwaryjskie wyznaczały krzyże. W rok później Michał Działyński podarował grunty pakoskiej parafii, a brat jego zatwierdził zapis w 1631 roku aktem w sądzie grodzkim inowrocławskim.

 

Drogi Kalwaryjskie wytyczono według wskazówek zawartych w dziele „Urbis Hieroslolimae quemadmodum ea Christi tempore floruit et suburbanorum wius brevis descripto” zakonnika z Delft- Christiana Andrichomiusa. Zrekonstruował on drogę Chrystusa na Golgotę, wzorując się na szlakach jerozolimskich. Kierowanie ogromną inwestycją i duszpasterska posługa, przy szybko rosnącej rzeszy pielgrzymów, przerastały siły jednego człowieka. W 1631 roku do Pakości sprowadzono Zakon Braci Mniejszych-Reformatów. Zakonnicy otrzymali od rodu Działyńskich zniszczony zamek, na którego fundamentach zbudowali kościół i klasztor. Kościół został konsekrowany 2 sierpnia 1637 roku przez sufragana gnieźnieńskiego Andrzeja Gembickiego. Od początku pobytu w Pakości zakonnicy włączyli się w dzieło budowania i propagowania Kalwarii Pakoskiej. Przed rokiem 1647 istnieją już pierwsze kaplice drewniane, niektóre zaś murowane. Budowa kaplic kalwaryjskich trwała ponad 60 lat.


piłatWraz z upływającym czasem, z podeszłym wiekiem, złym stanem zdrowia oraz brak naśladowców skłoniły księdza Kęsickiego do przekazania Kalwarii i opieki nad nią Zakonowi Braci Mniejszych. W niedziele palmową 1647 roku konwent przejął w zarząd budującą się Kalwarię. W 1658 roku Reformaci zrezygnowali z opieki nad Kalwarią. Dwa lata później proszeni przez społeczeństwo Pakości ponownie przejęli obowiązki jej opiekunów. Reformaci zarządzali Kalwarią do końca 1837 roku, a na początku 1838 roku została oddana w ręce  miejscowego proboszcza. Ostatecznie wrócili po 96-letniej nieobecności, 9 września 1931 roku.

 

Obecnie Kalwaria obejmuje 24 kaplice i kościół Ukrzyżowania. Zgodnie ze wskazaniami Andrichomiusa podzielona została na dwie drogi procesyjne: Drogę Pojmania i Drogę Krzyżową.

 

 ogród oliwnyherod

 

O nas

Centrum Informacji Turystycznej rozpoczęło swoją działalność 1 października 2012 roku w ramach projektu pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”... 

Więcej

Skontaktuj się z nami

Centrum Informacji Turystycznej

         Referat Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

         ul. Barcińska 11, 88-170 Pakość

 52 356  90 41

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej