Czym jest Park Kulturowy Kalwaria Pakoska i w jakim celu został utworzony?

 

Projekt pt. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” obejmował utworzenie koncepcji funkcjonowania Parku oraz opracowania dotyczącego systemu informacji turystycznej. Głównym zakresem rzeczowym inwestycji była renowacja 12 kaplic znajdujących się na terenie Parku stanowiących jego integralną część, adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku pod potrzeby Centrum Informacji Turystycznej, a także stworzenie infrastruktury technicznej w postaci dróg, parkingów, sanitariatów, chodników i ciągów pieszych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i organizacją ruchu, zagospodarowaniem terenów zielonych wokół kapliczek oraz terenów zielonych gruntów wraz z systemem nawadniania, a także elementami małej architektury i oświetlenia kapliczek.

Inwestycja została zrealizowana na obszarze miasta Pakość i wsi Rybitwy (w obrębie gminy Pakość, powiatu inowrocławskiego, województwa kujawsko-pomorskiego).

Kluczowym problemem, jaki bezpośrednio dotykał Kalwarię Pakoską był bardzo zły stan techniczny kaplic, który wynikał z nieubłaganego wpływu czasu, skrajnych warunków atmosferycznych, skażeń ekologicznych, które przyczyniały się do tego, że wspaniałe zabytki sztuki sakralnej niszczały w zatrważającym tempie. Taki stan rzeczy wpływał negatywnie na wizerunek jednego z najstarszych tego typu założeń parkowo-krajobrazowych w Polsce. Kalwaria Pakoska jest atrakcją turystyczną, która promuje Kujawy i Pałuki.

Celem głównym projektu jest szeroka promocja walorów kulturowych Kalwarii Pakoskiej w postaci Parku Kulturowego (osiągnięta m.in. poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury obiektów wchodzących w skład parku) służąca wzrostowi konkurencyjności regionu, a także podniesieniu walorów użytkowych obiektów zabytkowych Kalwarii Pakoskiej, zwiększeniu atrakcyjności turystycznej Kalwarii Pakoskiej i ogólnemu ożywieniu turystycznemu. Celem nadrzędnym jest wzrost roli kultury i turystyki w rozwoju społecznym i gospodarczym, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wzrost zatrudnienia i szybki rozwój społeczno-gospodarczy.


Na skutek realizacji projektu powstał 1 obiekt dziedzictwa kulturowego (Park Kulturowy Kalwaria Pakoska) zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na terenie Parku powstało 10 zabezpieczonych obiektów kulturowych (10 kaplic o numerach: I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVII, XXIII). Cała inwestycja umożliwiła znaczne zwiększenie liczby osób odwiedzający obiekty dziedzictwa kulturowego.


Celem przyjętych rozwiązań projektowych było odnowienie walorów przestrzennych i estetycznych zabytkowej drogi kalwaryjskiej wraz z towarzyszącymi jej obiektami budowlanymi i zielenią. NieDSC 0477 projektowano zmian układu przestrzennego poszczególnych obszarów Parku poza uzupełnieniem ich o obiekty towarzyszące (tj. toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim, Centrum Informacji Turystycznej, parking dla samochodów osobowych na Wzgórzu Ludkowskim). Pracami renowacyjnymi zostało objętych 12 kaplic. CIT powstało na skutek przebudowy tzw. „Starej Plebanii”. Budynek zachował swoją bryłę, elewacje zostały oczyszczone z naleciałości historycznych i uporządkowane estetycznie. Przekształcony został dotychczasowy parking dla samochodów i autobusów.

We wszystkich obszarach Parku uporządkowano tereny zielone oraz dokonano nasadzeń uzupełniających i uwypuklających charakter poszczególnych fragmentów drogi kalwaryjskiej, a także zieleni towarzyszącej obiektom kubaturowym. Ze względu na pełnienie przez tzw. DSC 0451Rynek Jerozolimski funkcji parku miejskiego, w tym obszarze powstało oczko wodne o naturalnym ukształtowaniu linii brzegowej z wkomponowaną fontanną. Na całym obszarze Parku postawione są elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Całkowita powierzchnia terenu Parku Kulturowego wynosi 518 828, 00 m2, natomiast powierzchnia zabudowy to 3 460, 02 m2.

Prace zostały zakończone we wrześniu 2012r. Oficjalne otwarcie Parku Kulturowego odbyło się 30 kwietnia 2013r.

 

 

O nas

Centrum Informacji Turystycznej rozpoczęło swoją działalność 1 października 2012 roku w ramach projektu pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”... 

Więcej

Skontaktuj się z nami

Centrum Informacji Turystycznej

         Referat Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

         ul. Barcińska 11, 88-170 Pakość

 52 356  90 41

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej